Huisartsenpraktijk Proosdijveld is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 8:00u - 17:30 u
Telefoonnummer:
046 - 4371893 spoednummer 046-4361551
Telefoonnummer: 046 - 4371893 spoednummer 046-4361551
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 8:00u - 17:30 u

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Heeft u een klacht over onze praktijk?

 Dit kan een  medische inhoudelijke klacht zijn maar ook een klacht samenhangend met  de bejegening door één   of meerdere medewerkers van de praktijk  ( huisartsen, assistentes  of praktijkondersteuners).

Wij kunnen van uw klacht leren en stellen het daarom op prijs als u uw klacht kenbaar maakt aan ons. Dit kan persoonlijk, telefonisch  of per email maar ook via een daarvoor bestemd klachtenformulier dat u bij de assistente kunt aanvragen of downloaden via onze website.

Het ingevulde formulier kunt u in een gesloten enveloppe  weer inleveren bij de assistente of opsturen naar de praktijk t.a.v.  de klachtenfunctionaris. Binnen 3 werkdagen ontvangt u dan een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris van Huisartsenpraktijk Proosdijveld.

Uw klacht wordt zorgvuldig binnen de praktijk behandeld waarbij het streven is om binnen 6 weken de klacht in goed overleg met u naar uw tevredenheid af te handelen.

Wij hopen er op deze manier samen uit te komen.

U ontvangt nadien altijd een brief over de afhandeling van uw klacht.

Mocht het niet lukken om tot overeenstemming te komen,  dan  hebt u de mogelijkheid  uw klacht  in te dienen bij de :

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg , de SKGE.

Wij zijn bij deze stichting aangesloten.

 

Contact gegevens van de SKGE:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Tel.  088-0229100

Spoedgevallen


Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!


Bij spoedeisende klachten belt u de spoedlijn van de praktijk : 046-4361551 of kiest u optie 1 in het keuze menu van de normale praktijklijn : 046-4371893

 

Voor spoedgevallen in de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen belt u  de Meditta Spoedpost  : 046-4009925.

Via optie 1 in het keuze menu van de praktijk wordt u direct doorgeschakeld naar deze spoedpost.

De Spoedpost is gelegen in het Zuyderland Ziekenhuis te Sittard-Geleen.

Contact

Spoednummer 046-4361551
 

Huisartsenpraktijk Proosdijveld

Julianalaan 4
6191 AM Beek
Telefoon:
046- 4371893
Fax:
046-4370897
KvK:
14114185
Email : proosdijveld@ezorg.nl
Bij klachten of vragen van medische aarde dient u GEEN gebruik te maken van email maar moet u onze assistente bellen.
www.huisartsenpraktijk-proosdijveld.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie